top of page

Το θέατρο ως χώρος στοχευμένης προ-ώθησης της επαγγελματικότητας (The Pitch) είναι μια στρατηγική εταιρική σχέση για την εκπαίδευση ενηλίκων, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, με τη διαμεσολάβηση και το συντονισμό του Κροατικού Οργανισμού για την κινητικότητα και των προγραμμάτων της Ε.Ε. (AMPEU-HR01).

Η εταιρική σχέση συντονίζεται από το Πολιτιστικό Κέντρο Trešnjevka (Ζάγκρεμπ, Κροατία) στο οποίο συμμετέχουν έξι οργανώσεις εταίροι: Πανεπιστήμιο Akdeniz (Αττάλεια, Τουρκία), ARATOS (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα), O.C.E.A.N. (Αθήνα, Ελλάδα), Διεθνές Συμβούλιο Πολιτιστικών Κέντρων - I3C (Σόφια, Βουλγαρία), Prizma (Maribor, Σλοβενία) και Multikultura (Κρακοβία, Πολωνία).

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών εφαρμογής (1 Νοεμβρίου 2018 - 31 Οκτωβρίου 2020), αυτοί οι επτά εταίροι θα μοιραστούν τις μεθόδους και τις γνώσεις τους σε συνεργασία με μέλη περιθωριοποιημένων ομάδων.

Ευρέως γνωστό με το ακρωνύμιό του "The Pitch", το έργο αυτό συνιστά μια διεθνή συνεργασία στην άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων (πλήρης τίτλος: "Theatre Pitching for employment" Το θέατρο ως χώρος στοχευμένης προ-ώθησης της επαγγελματικότητας).

Το ακρωνύμιο του έργου βασίζεται σε μια διάσημη μέθοδο παρουσίασης, που ονομάζεται "pitching", ή αλλιώς μια μέθοδο σύντομης παρουσίασης που χρησιμοποιείται συνήθως στις επιχειρήσεις και η οποία χρησιμεύει για μια γρήγορη παρουσίαση ενός ατόμου, ενός έργου ή ενός οργανισμού.

 

Η ίδια η μέθοδος περιορίζει το "pitch" (ή σε ελεύθερη μετάφραση, την συνοπτική «ρίψη» ή προ-ώθηση μιας αυτοπαρουσίασης) σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα (3 λεπτά ή λιγότερο, το οποίο βοηθά τους «παρουσιαστές» (Pitchers) να μάθουν πώς να παρουσιάζουν τον εαυτό τους, το έργο ή την οργάνωσή τους με έναν εστιασμένο, ενδιαφέροντα και ενεργό τρόπο.  Τα Θεατρικά-Ευρύτερα Καλλιτεχνικά, τα Υποκριτικά-Παραστατικά και τα Δραματουργικά-Κινησιολογικά προσόντα/δεξιότητες έχουν ζωτική σημασία. Τα άτομα που δεν διαθέτουν τέτοιες δεξιότητες παρουσιάζουν δυσκολίες στο να αυτό-παρουσιαστούν μπροστά σε δυνητικούς εργοδότες και όταν τυχόν προστεθούν αρνητικές προκαταλήψεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες στην αγορά εργασίας – δημιουργείται ένα φαινομενικά ανυπέρβλητο χάσμα, που τους αποθαρρύνει από τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας εν γένει.

Με γνώμονα τις περιθωριοποιημένες ομάδες, οι εταίροι αποφάσισαν να συνδυάσουν την παρουσίαση με τη μέθοδο pitching με εκπαιδευτικό θέατρο προκειμένου:

να εκπαιδεύσουν αυτούς τους ανθρώπους και να αυξήσουν τις μαλακές δεξιότητές τους (συχνά κρίσιμες στην αγορά εργασίας, όπως σε συνεντεύξεις εργασίας),
(εκπαιδευτές εκπαιδευτές), συμπεριλαμβανομένων των βασικών ικανοτήτων της ΕΕ,
και προσφέρει νέο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό περιεχόμενο που θα ενισχύσει τις ικανότητες της μη τυπικής εκπαίδευσης σε οργανισμούς-εταίρους και θα διερευνήσει τη δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής του θεατρικού και εκπαιδευτικού θεάτρου στην (μη) επίσημη εκπαίδευση και κατάρτιση για την αγορά εργασίας στην Ευρώπη.
Συνεπώς, η εταιρική αυτή σχέση είναι αφιερωμένη στην κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά, ανθρώπων, από περιθωριοποιημένες ομάδες (π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες, ανέργους, στιγματισμένα άτομα, εθνικές ή/και θρησκευτικές μειονότητες), στην ανταλλαγή επαγγελματικών γνώσεων, μεθόδων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με περιθωριοποιημένες ομάδες (μέσω μεθόδων μη τυπικής μάθησης), στην αύξηση της προβολής των προβλημάτων των περιθωριοποιημένων ομάδων και τέλος στην αύξηση της θεατρικής προσέγγισης στην ευρωπαϊκή άτυπη εκπαίδευση.

THE PITCH

Επτά διαφορετικοί και συμπληρωματικοί εταίροι - όλοι που εμπλέκονται σε άτυπη εκπαίδευση, αλλά με τον δικό τους τρόπο (από το πανεπιστήμιο έως το σπίτι) - σχεδιάζουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους μέσω της διοργάνωσης επτά διεθνών μη τυπικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων από περιθωριοποιημένες ομάδες (άτομα με αναπηρία, νέους άνεργους, άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες κ.λπ.). Κάθε εργαστήριο θα είναι φιλτραρισμένο θεατρικά, αλλά κάθε εταίρος θα περιλαμβάνει τη δική του τοπική, ειδική μέθοδο που θα ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών από άλλους οργανισμούς-εταίρους.

Μετά το εκπαιδευτικό σεμινάριο pitching, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους (έργα) και τους εαυτούς τους στα τελικά "Pitching Φόρουμ" που θα είναι ανοιχτά στο κοινό.

Αυτά τα Φόρουμ Θεάτρου θα μετατραπούν σε ένα θέατρο ιδεών όπου οι συμμετέχοντες θα καταλήξουν σε ιδέες για σχέδια που θα ωφελήσουν την τοπική κοινότητα και θα συνδεθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, αυτά τα Pitching Φόρουμ θα καταγραφούν και θα μεταδοθούν ζωντανά στο κανάλι YouTube The Pitch και σε κοινωνικά δίκτυα συνεργατών, όλα με στόχο τη διάδοση της μεθόδου του θεατρικού βήματος.

Εκτός από τα live streaming οι οργανώσεις-εταίροι θα καταγράφουν τις εμπειρίες τους και θα μοιράζονται τις γνώσεις τους στο Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο - το οποίο θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε άλλον να αναδημιουργήσει τη διαδικασία της θεατρικής παράστασης και να εφαρμόσει αυτή τη χρήσιμη μέθοδο στο έργο τους.

 

Περισσότερες επίσημες πληροφορίες σχετικά με το έργο βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Erasmus +

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-HR01-KA204-047439

 

ΠΩΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για έγκαιρη και άμεση ενημέρωση
Ακολουθήστε μας και στα κοινωνικά δίκτυα:
Facebook: @ cekate.hr
Instagram: @ cekate.hr
Twitter: @cekate_zg
Hashtag: #seat #thepitcherasmus #theatrepitching #theatreofideas

 

PARTNERSHIP
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2018-1-HR01-KA204-047439

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11/1/2018 - 10/31/2020

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κέντρο Πολιτισμού Tresnjevka (Ζάγκρεμπ, Κροατία)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ph.D. Ιβάν Χρόματκο

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

  • O.C.E.A.N (Οργανισμός Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Συμβουλών σε Δίκτυα) ΜΚΟ (Αθήνα, Ελλάδα)

  • Πανεπιστήμιο Akdeniz (Αττάλεια, Τουρκία)

  • Πολιτιστικό Σωματείο Προώθησης Θεατρικής και Κινηματογραφικής Τέχνης Άρατος ο Σολέας

  • International council for cultural centers (Sofija, Bugarska)

  • Fundacija za izboljsanje zaposlitvenih moznosti PRIZMA, ustanova (Maribor, Slovenija)

  • Zwiazek Stowarzyszen Multikultura (Krakow, Poljska)

bottom of page