Πολιορκία (2017 - 2018)

Πολιορκία (2017 - 2018)

Φρυκτωρία (2011)

Φρυκτωρία (2011)

Φρυκτωρία (2011)

Φρυκτωρία (2011)

Ψάρι στα Χείλη (2011-2012)

Ψάρι στα Χείλη (2011-2012)

Ψάρι στα χείλη (2012 - 2013)

Ψάρι στα χείλη (2012 - 2013)

EDUCATHE Zagreb (2013)

EDUCATHE Zagreb (2013)

Madmix (2012 - 2013 - 2016)

Madmix (2012 - 2013 - 2016)

Κωδικός Σπασίμπα Ντα (2013)

Κωδικός Σπασίμπα Ντα (2013)

Σουτζούκ Λουκούμ (2014)

Σουτζούκ Λουκούμ (2014)

Spaghetti alla Γαλλικά (2015)

Spaghetti alla Γαλλικά (2015)

Spaghetti alla Γαλλικά (2015)

Spaghetti alla Γαλλικά (2015)

Δεν ξαναγυρίζω Άρτα (2015)

Δεν ξαναγυρίζω Άρτα (2015)

Faces on Stage Faces on Camera

Faces on Stage Faces on Camera

Κωδικός Σπασίμπα Ντα (2016)

Κωδικός Σπασίμπα Ντα (2016)

Παιδιά της Σαμαρίνας (ντοκιμαντέρ)

Παιδιά της Σαμαρίνας (ντοκιμαντέρ)

Έξοδος 1826 (2016 - 2017)

Έξοδος 1826 (2016 - 2017)

Έξοδος 1826 (2016 - 2017)

Έξοδος 1826 (2016 - 2017)

Πολιορκία (2017 - 2018)

Πολιορκία (2017 - 2018)

Πολιορκία (2017 - 2018)

Πολιορκία (2017 - 2018)