Το θέατρο ως χώρος στοχευμένης προ-ώθησης της επαγγελματικότητας (The Pitch) είναι μια στρατηγική εταιρική σχέση για την εκπαίδευση ενηλίκων, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, με τη διαμεσολάβηση και το συντονισμό του Κροατικού Οργανισμού για την κινητικότητα και των προγραμμάτων της Ε.Ε. (AMPEU-HR01).

Η εταιρική σχέση συντονίζεται από το Πολιτιστικό Κέντρο Trešnjevka (Ζάγκρεμπ, Κροατία) στο οποίο συμμετέχουν έξι οργανώσεις εταίροι: Πανεπιστήμιο Akdeniz (Αττάλεια, Τουρκία), ARATOS (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα), O.C.E.A.N. (Αθήνα, Ελλάδα), Διεθνές Συμβούλιο Πολιτιστικών Κέντρων - I3C (Σόφια, Βουλγαρία), Prizma (Maribor, Σλοβενία) και Multikultura (Κρακοβία, Πολωνία).

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών εφαρμογής (1 Νοεμβρίου 2018 - 31 Οκτωβρίου 2020), αυτοί οι επτά εταίροι θα μοιραστούν τις μεθόδους και τις γνώσεις τους σε συνεργασία με μέλη περιθωριοποιημένων ομάδων.

Ευρέως γνωστό με το ακρωνύμιό του "The Pitch", το έργο αυτό συνιστά μια διεθνή συνεργασία στην άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων (πλήρης τίτλος: "Theatre Pitching for employment" Το θέατρο ως χώρος στοχευμένης προ-ώθησης της επαγγελματικότητας).

Το ακρωνύμιο του έργου βασίζεται σε μια διάσημη μέθοδο παρουσίασης, που ονομάζεται "pitching", ή αλλιώς μια μέθοδο σύντομης παρουσίασης που χρησιμοποιείται συνήθως στις επιχειρήσεις και η οποία χρησιμεύει για μια γρήγορη παρουσίαση ενός ατόμου, ενός έργου ή ενός οργανισμού.

 

Η ίδια η μέθοδος περιορίζει το "pitch" (ή σε ελεύθερη μετάφραση, την συνοπτική «ρίψη» ή προ-ώθηση μιας αυτοπαρουσίασης) σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα (3 λεπτά ή λιγότερο, το οποίο βοηθά τους «παρουσιαστές» (Pitchers) να μάθουν πώς να παρουσιάζουν τον εαυτό τους, το έργο ή την οργάνωσή τους με έναν εστιασμένο, ενδιαφέροντα και ενεργό τρόπο.  Τα Θεατρικά-Ευρύτερα Καλλιτεχνικά, τα Υποκριτικά-Παραστατικά και τα Δραματουργικά-Κινησιολογικά προσόντα/δεξιότητες έχουν ζωτική σημασία. Τα άτομα που δεν διαθέτουν τέτοιες δεξιότητες παρουσιάζουν δυσκολίες στο να αυτό-παρουσιαστούν μπροστά σε δυνητικούς εργοδότες και όταν τυχόν προστεθούν αρνητικές προκαταλήψεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες στην αγορά εργασίας – δημιουργείται ένα φαινομενικά ανυπέρβλητο χάσμα, που τους αποθαρρύνει από τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας εν γένει.